CITY  RATE (RS.)  STATE
Mumbai                  2,000 Maharashtra
New Delhi                  2,000 Delhi
Jaipur                  1,800 Rajasthan
Chennai                  1,800 Tamil Nadu
Kolkata                  1,800 West Bengal
Hyderabad                  1,800 Andhra Pradesh
Ghaziabad                  1,800 Uttar Pradesh
Noida                  1,800 Uttar Pradesh
Gurgaon                  1,800 Haryana
Faridabad                  1,800 Haryana
Kolhapur                  1,500 Maharashtra
Bangalore                  1,500 Karnataka
Mysore                  1,500 Karnataka
Ahmedabad                  1,500 Gujarat
Pune                  1,500 Maharashtra
Baroda                  1,500 Gujarat
Lucknow                  1,500 Uttar Pradesh
Ludhiana                  1,500 Punjab
Nagpur                  1,500 Maharashtra
Trivendrum                  1,500 Kerala
Kanpur                  1,200 Uttar Pradesh
Vizag                  1,000 Andhra Pradesh
Rest Of India                  1,000 Rest Of India